Egekalsit®

Yer kabuğunun yaklaşık %4 ünü oluşturan kalsiyum karbonat (CaCO3) tebeşir, kireç taş...

Egebarit®

Kimyasal kompozisyonu BaSO4 olan barit minerali Anadolunun ve dünyanın çeşitli bölge...

Egetalk®

Kimyasal kompozisyonu magnezyum silikat, Mg3Si4O10(OH)2 olan talk minerali doğada bulu...

Egekaolen®

Kaolen veya Kaolin kimyasal formülü Alüminyum Silikat, Al2Si2O5(OH)4 olup kil mineral...

Egekaolin® (Tarımsal Kaolin)

Uzun yıllardır boya, kağıt ve kauçuk sektörlerine Türkiye'de üretilen en saf ve en ince...

Metalik Mineraller

Beyaz endüstriyel minerallerin öğütülmesi konusundaki 40 yıllık tecrübemizin ışığınd...